Tên sản phẩm / Dịch vụ: PMT-SCHOOL
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ SÀI GÒN
Mô tả sản phẩm:

PMT-School: Giải pháp tổng thể dùng quản lý các trường Mẫu giáo – Mầm non, Trường tiểu học, Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Quản lý Phòng giáo dục và Sở giáo dục.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại