Tên sản phẩm / Dịch vụ: SaiRong_Study
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Sản phẩm phần mềm
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI RỒNG
Mô tả sản phẩm:

CÁC CHỨC NĂNG DÀNH CHO SỞ GD&ĐT:

1. Hệ thống hành chính điện tử Quản lý thông báo Quản lý lịch sự kiện Quản lý tài liệu, biểu mẫu dùng chung trong Sở Quản lý email, tin nhắn nội bộ Quản lý danh bạ điện tử: Tra cứu thông tin danh bạ.

2. Dành cho Phòng giáo dục Mầm non Thống kê giáo dục mầm non Thống kê số liệu trường lớp Thống kê sĩ số lớp học Tổng quan phát triển giáo dục mầm non Thống kê về trường, nhóm, lớp Thống kê về đội ngũ cán bộ quản lý Thống kê về giáo viên mẫu giáo Số liệu tổng hợp học sinh Số liệu giáo viên nhà trẻ nhân viên Số liệu về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ Số liệu phòng học – trường đạt chuẩn quốc gia Số liệu sân chơi - nhà vệ sinh – thiết bị - ứng dụng công nghệ thông tin. Báo cáo hỗ trợ ăn trưa Thống kê thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

3. Dành cho Phòng giáo dục Tiểu học Kế hoạch dạy học, đoàn, đội. Thống kê chi tiết học sinh thôi học. Số liệu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Số liệu về kiểm định chất lượng giáo dục. Báo cáo tổng hợp học sinh.

4. Dành cho Phòng giáo dục Trung học Kế hoạch dạy học, đoàn đội. Báo cáo tổng hợp học sinh, xếp loại học lực, hạnh kiểm Thống kê độ tuổi theo giới tính và dân tộc Thống kê bồi dưỡng hè Thống kê về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Thống kê phòng học – trường đạt chuẩn quốc gia Thống kê thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

5. Dành cho Trung tâm giáo dục thường xuyên Kế hoạch dạy học, đoàn đội Số liệu tổng hợp học sinh Thống kê kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực Thống kê tình hình kỷ luật học sinh Thống kê độ tuổi theo giới tính và dân tộc Thống kê bồi dưỡng hè

6. Hệ thống quản lý công tác nhân sự toàn ngành

- 6.1. Thông tin nhân sự Danh sách nhân sự Hồ sơ nhân sự Hợp đồng nhân sự

- 6.2. Quản lý các quyết định của nhân sự Quản lý danh sách quyết định Bổ nhiệm, nâng lương, điều động, nghỉ hưu, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ việc. Bổ nhiệm tổ trưởng/khối trưởng

- 6.3. Thống kê Thống kê nhân sự đơn vị Thống kê trình độ nhân sự Báo cáo trình độ theo phân công nhiệm vụ

7. Hệ thống quản lý Cơ sở vật chất Quản lý thông tin cơ sở vật chất Thống kê phòng học Thống kê cơ sở vật chất 8. Hệ thống quản lý mạng lưới trường lớp Hiển thị địa điểm các trường trên bản đồ Thống kê số liệu điểm trường Thống kê số liệp phòng học Thống kê số liệu học sinh Thống kê số liệu nhân sự Thống kê số liệu CSVC CHỨC NĂNG DÀNH CHO PHÒNG GD&ĐT

1. Hệ thống hành chính điện tử Quản lý thông báo, sự kiện Quản lý tài liệu, biểu mẫu dùng chung Quản lý email, tin nhắn nội bộ Quản lý danh bạ điện tử: Tra cứu danh bạ

2. Dành cho Tổ giáo dục Mầm non Thống kê giáo dục mầm non Mua sắm đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học Thống kê số liệu trường lớp Số liệu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Số liệu về số lượng trẻ Số liệu về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ Số liệu phòng học – trường đạt chuẩn quốc gia Số liệu sân chơi ngoài trời - nhà bếp - nhà vệ sinh Báo cáo tổng hợp học sinh Thống kê thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

3. Dành cho Tổ giáo dục Tiểu học Quản lý Kế hoạch dạy học, đoàn đội Thiết lập Kế hoạch dạy học chi tiết Báo cáo tổng hợp học sinh Số liệu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Số liệu phòng học – trường đạt chuẩn quốc gia Thống kê thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học

4. Dành cho Tổ giáo dục Trung học Quản lý kế hoạch dạy học Thiết lập Kế hoạch dạy học chi tiết Báo cáo tổng hợp học sinh, đoàn đội Thống kê xếp loại học lực, hạnh kiểm Thống kê độ tuổi theo giới tính và dân tộc Số liệu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Số liệu phòng học – trường đạt chuẩn quốc gia Thống kê thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

5. Hệ thống Quản lý công tác nhân sự tại Phòng giáo dục 5.1. Thông tin nhân sự Danh sách nhân sự Hồ sơ nhân sự 5.2. Quản lý các quyết định của nhân sự Quản lý danh sách quyết định Bổ nhiệm, nâng lương, điều động, nghỉ hưu, Khen thưởng, Kỷ luật 5.3. Thống kê Thống kê nhân sự đơn vị Thống kê trình độ nhân sự 6. Hệ thống Quản lý Cơ sở vật chất tại Phòng giáo dục Quản lý thông tin cơ sở vật chất CHỨC NĂNG DÀNH CHO TRƯỜNG MẦM NON 1. Hệ thống hành chính điện tử Quản lý thông báo, sự kiện Quản lý tài liệu, biểu mẫu dùng chung Quản lý email, tin nhắn Quản lý danh bạ, tra cứu thông tin danh bạ 2. Quản lý Hồ sơ học sinh Hồ sơ học sinh mầm non Xếp lớp, chuyển lớp, chuyển trường 3. Quản lý tổ chức học tập Mở lớp đầu năm Thời khóa biểu 4. Quản lý sức khỏe, y tế Theo dõi sức khỏe của từng học sinh. Quản lý nhật ký sức khỏe của học sinh. Bảng tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng của trẻ. 5. Quản lý về Cơ sở vật chất Quản lý thông tin cơ sở vật chất 6. Quản lý thông tin nhân sự 6.1. Thông tin nhân sự Danh sách nhân sự Hồ sơ nhân sự 6.2. Quản lý các quyết định của nhân sự Quản lý danh sách quyết định Bổ nhiệm, bãi nhiệm, nâng lương, điều động, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật. 6.3. Thống kê Thống kê nhân sự đơn vị 7. Cổng thông tin giành cho phụ huynh Hồ sơ học sinh, tin tức 8. Cổng thông tin giành cho học sinh Hồ sơ học sinh, tin tức CHỨC NĂNG DÀNH CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC 1. Hệ thống hành chính điện tử Quản lý thông báo, sự kiện Quản lý tài liệu, biểu mẫu dùng chung Quản lý email, tin nhắn, danh bạ 2. Quản lý tuyển sinh đầu vào Quản lý tạo đợt tuyển sinh Quản lý hồ sơ tuyển sinh tiểu học Quản lý xét tuyển Quản lý danh sách học sinh trúng tuyển 3. Quản lý Hồ sơ học sinh Hồ sơ học sinh Điểm danh Xếp lớp, chuyển lớp, chuyển trường Danh sách học sinh thôi học Danh sách học sinh miễn môn học 4. Quản lý kế hoạch dạy học Giáo viên Kế hoạch lớp học năm học Phân kế hoạch dạy học 5. Quản lý về thời khóa biểu Danh sách thời khóa biểu Xếp thời khóa biểu Thời khóa biểu lớp học Thời khóa biểu giáo viên Thời khóa biểu toàn trường 6. Quản lý tổ chức học tập, đánh giá kết quả học tập (theo thông tư 22) Nhận xét thường xuyên của giáo viên Đánh giá năng lực, phẩm chất Đánh giá môn học và hoạt động giáo dục 7. Quản lý sức khỏe, y tế Theo dõi sức khỏe của từng học sinh. Quản lý y bạ điện tử 8. Quản lý về Cơ sở vật chất Quản lý thông tin cơ sở vật chất Thống kê cơ sở vật chất khác 9. Quản lý thông tin nhân sự 9.1. Thông tin nhân sự Danh sách nhân sự Hồ sơ nhân sự 9.2. Quản lý các quyết định của nhân sự Quản lý danh sách quyết định Quyết định bổ nhiệm, nâng lương, điều động, nâng bậc, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật, chấm dựt hợp đồng. 9.3. Thống kê Thống kê nhân sự đơn vị Thống kê trình độ nhân sự, dự kiến tăng lương Thống kê số lượng nhân sự đã nghỉ hưu 10. Quản lý giao bài tập về nhà khối tiểu học Giao bài tập cho lớp học Theo dõi, đánh giá kết quả làm bài tập của học sinh 11. Cổng thông tin Dành cho học sinh, phụ huynh 12. Quản lý tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi tiểu học Quản lý và khởi tạo kỳ thi, hội đồng Quản lý môn thi, địa điểm, phòng thi Đăng ký thí sinh dự thi Khoá danh sách dự thi Đánh số báo danh thí sinh Đánh phách, dồn túi bài thi Nhập điểm thi theo số phách Xất danh sách điểm theo hội đồng thi Xuất danh sách điểm theo phòng thi Xuất phiếu báo điểm cho thí sinh CÁC CHỨC NĂNG DÀNH CHO TRƯỜNG TRUNG HỌC, TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 1. Hệ thống hành chính điện tử Quản lý thông báo, sự kiện Quản lý tài liệu, biểu mẫu dùng chung Quản lý email, tin nhắn, danh bạ 2. Quản lý tuyển sinh đầu vào Quản lý tạo đợt tuyển sinh Quản lý hồ sơ tuyển sinh, xét tuyển Quản lý danh sách học sinh trúng tuyển 3. Quản lý Hồ sơ học sinh Hồ sơ học sinh Điểm danh, xét lên lớp, chuyển lớp Đăng ký vào lớp 6 Xếp học sinh vào lớp 6 Xác nhận chuyển trường Tiếp nhận học sinh chuyển trường 4. Quản lý kế hoạch dạy học Giáo viên Phân kế hoạch dạy học lớp học 5. Quản lý về thời khóa biểu Danh sách thời khóa biểu Xếp thời khóa biểu Thời khóa biểu lớp học Thời khóa biểu giáo viên Thời khóa biểu toàn trường 6. Quản lý học vụ (tổ chức học tập, đánh giá học tập, ) Quản lý điểm kỳ 1, kỳ 2 Quản lý điểm tổng kết năm Quản lý thi lại 6.5. Quản lý điểm học sinh chuyển trường Nhập xếp loại học sinh chuyển trường Nhập điểm học sinh chuyển trường 7. Quản lý về Cơ sở vật chất Quản lý thông tin cơ sở vật chất Thống kê cơ sở vật chất 8. Quản lý thông tin nhân sự Thông tin nhân sự Bổ nhiệm, bãi nhiệm, nâng lương, điều động, khen thưởng, kỷ luật, về hưu, nghỉ việc. Thống kê nhân sự đơn vị Thống kê trình độ nhân sự 9. Quản lý giao bài tập về nhà khối THCS, THPT Giao bài tập cho lớp Theo dõi, đánh giá kết quả làm bài tập của học sinh Thống kê giao bài tập về nhà 10. Cổng thông tin Cổng thông tin giành cho học sinh, phụ huynh 11. Quản lý tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh cấp THCS, THPT Quản lý và khởi tạo kỳ thi Quản lý và khởi tạo hội đồng thi Quản lý môn thi Quản lý địa điểm thi Quản lý và khởi tạo phòng thi Đăng ký thí sinh dự thi Khoá danh sách dự thi Đánh số báo danh thí sinh Đánh phách, dồn túi bài thi cho thí sinh dự Nhập điểm thi theo số phách Xét nguyện vọng 1, 2, 3 (với tuyển sinh đầu cấp) 12. Công bố điểm thi THPT Import danh sách điểm THPT Tra cứu điểm theo số báo danh Hiển thị kết quả Xem phổ điểm theo môn thi 13. Tra cứu văn bằng THPT Cập nhật văn bằng THPT học sinh Tra cứu văn bằng theo họ tên Hiển thị thông tin văn bằng TÍCH HỢP DỮ LIỆU Tích hợp CSDL Ngành của Bộ GD&ĐT Tích hợp với các phần mềm khác

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại