Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM
Logo:
Mã số thuế: 2300325764
Lĩnh vực: Sản xuất phần cứng, điện tử
Ngành nghề: Sản xuất thiết bị truyền thông
Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong I, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong
Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật