Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH EBUSINESS SOLUTIONS
Logo:
Mã số thuế: 0315569311
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Lập trình máy vi tính
Địa chỉ: 58 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình
Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật