Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ƯƠM TẠO LV
Logo:
Mã số thuế: 6300341428
Lĩnh vực: Dịch vụ CNTT
Ngành nghề: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Địa chỉ: Số 94A, đường 1 tháng 5, Phường V, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Hậu Giang
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật