Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH BƯỚC NHẢY KHỞI ĐẦU
Logo:
Mã số thuế: 0316638511
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Lập trình máy vi tính
Địa chỉ: 719/10 Khu Phố 1 Đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật