Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần TEN Group
Logo:
Mã số thuế: 0304994970
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Địa chỉ: Số 56, đường 3122 Phạm Thế Hiển, Phường 07, Quận 8
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật