Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC PHX
Logo:
Mã số thuế: 0109426678
Lĩnh vực: Dịch vụ CNTT
Ngành nghề: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Địa chỉ: Tòa nhà A1 - Trường Đại học Phenikaa, Nguyễn Văn Trác, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội