Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH MISMART
Logo:
Mã số thuế: 0316054643
Lĩnh vực: Sản xuất phần cứng, điện tử
Ngành nghề: Sản xuất linh kiện điện tử
Địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật