Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Techhaus Vietnam
Logo:
Mã số thuế: 0315936794
Lĩnh vực: Dịch vụ CNTT
Ngành nghề: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Địa chỉ: 68-70 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Quận Bình Thạnh
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật