Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH VVDN Technologies Việt Nam
Logo:
Mã số thuế: 0109154262
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Địa chỉ: S836, S837, tầng S, tòa nhà Aternis, số 3, phường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật