Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2021: Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn.

06/10/2021
(Mic.gov.vn) - Ngày 14/10 hằng năm đã được 3 tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu thế giới là Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới nhằm vinh danh những đóng góp và hợp tác của hàng ngàn chuyên gia, tổ chức trên toàn thế giới trong hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Mỗi năm, 3 tổ chức cùng thống nhất đưa ra một thông điệp chung cho ngày 14/10.

2021106-u1.jpg

Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2021 là: “Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn (Standards for SDGs - Our shared vision for a better world)” nhằm nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn trong việc đóng góp công cụ để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Đó là những mục tiêu toàn cầu, là mục tiêu phổ quát được thiết kế nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia thành viên Liên hiệp quốc.

Trong bối cảnh thế giới đang phải hứng chịu những thiệt hại từ tác động của biến đổi khí hậu và vấn nạn ô nhiễm môi trường, đối mặt với cuộc chiến căng thẳng chống lại đại dịch toàn cầu, vấn đề giải quyết các mục tiêu phát triển bền vững cho một thế giới tốt đẹp hơn đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Hiện nay, Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), thành viên liên kết của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và thành viên chính thức của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm nay là dịp để các quốc gia thành viên của ba tổ chức ISO, IEC và ITU, trong đó có Việt Nam, triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiêu chuẩn và nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn trong việc đóng góp công cụ để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals-SDGs) nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia.

Hưởng ứng Ngày Tiêu chuẩn Thế giới14/10, Bộ TT&TT đề nghị: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT, các Sở TT&TT và các tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia. Các tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở, tăng cường công bố, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm, dịch vụ mới, chủ lực thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức,doanh nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh, hòa bình và thịnh vượng.

Tin Mới