Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm OKRsCRM
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Sản phẩm phần mềm
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETISO
Mô tả sản phẩm:

Tính năng nổi bật

Phần mềm OKR giúp bạn thực hiện chiến lược của mình; Tập trung vào Mục tiêu. Đo lường sự tiến bộ của bạn. Đạt được kết quả.

Quản lý OKR

Thu hẹp khoảng cách giữa chiến lược và việc thực thi của bạn bằng OKRs. Tận dụng khung thiết lập mục tiêu mạnh mẽ này với những lợi ích như:

  • OKR cấp độ công ty luôn được chú trọng nhất.
  • OKR cấp độ bộ phận và phòng ban sẽ là ưu tiên của phòng ban đó (thay vì phòng ban chỉ thực hiện hàng loạt các OKR cá nhân)
  • OKR cấp độ cá nhân thể hiện công việc mà cá nhân đó sẽ tập trung hoàn thành

 

Quản lý công việc

Ứng dụng Quản lý tác vụ dễ sử dụng để theo dõi việc đạt được các mục tiêu của bạn. Kết nối công việc hàng ngày với các mục tiêu của công ty.

  • Quy trình làm việc phù hợp với mục tiêu
  • Làm việc theo nhóm có tổ chức
  • Thực hiện dự án hợp lý

 

 

Quản lý hiệu suất

Tăng hiệu suất của nhân viên với các tính năng có thể tùy chỉnh để theo dõi và kiểm soát. Xây dựng văn hóa nơi làm việc hiệu suất cao với những lợi ích hàng đầu.

  • Quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động
  • Văn hóa làm việc hiệu quả cao
  • Nhận diện và nuôi dưỡng tài năng

 

 

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại