Tên doanh nghiệp: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@Net
Logo:
Mã số thuế: 0100778925
Lĩnh vực: Dịch vụ CNTT
Ngành nghề: Hoạt động dịch vụ thông tin
Địa chỉ: Phòng 1407, Nhà 17T2, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội