Đăng ký tài khoản doanh nghiệp ICT

MST đã xác thực:

   (*) Thông tin bắt buộc phải nhập
   Lưu ý: Để đăng ký bạn cần phải có USB TOKEN của mã số thuế. Hệ thống sẽ nhận dạng MST theo USB token. Vui lòng xem hướng dẫn đăng ký tại đây

Ví dụ: Công Ty TNHH xyz hoặc Hộ kinh doanh xyz

Cục CNICT sẽ gửi thông tin về xúc tiến, ưu đãi,.. và lấy lại mật khẩu bằng email này