Giải thưởng Make in Viet Nam phải danh giá

(Mic.gov.vn) - Tại Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam ngày 11/5, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh: Giải thưởng Make in Viet Nam là gợi lên sự tự hào. Sự tự hào là phải đến từ sự làm chủ công nghệ, sản phẩm, là mồ hôi nước mắt của các doanh nghiệp (DN) và phải danh giá. Theo đó, số lượng giải thưởng ít và hiếm.

DOANH NGHIỆP MỚI CẬP NHẬT HỒ SƠ

Vibrand | Make In Viet Nam

TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ICT