Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp quản trị vận hành doanh nghiệp tổng thể
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Điện toán đám mây
Đơn vị cung cấp: Cloudify Việt Nam
Mô tả sản phẩm:

Cloudify ERP:  Nền tảng quản lý tổng thể Cloudify ERP quản lý all - in - one, tích hợp mọi chức năng cho từng phòng ban trên cùng một nền tảng, trao đổi thông tin nhanh, chính xác giúp doanh nghiệp tinh gọn và phát triển.
Các module chính:
Cloudify MRP: Hệ thống tích hợp riêng cho ngành sản xuất được phát triển dựa trên công nghệ điện toán đám mây, dành riêng cho quy trình sản xuất ở mọi quy mô. Công cụ quản lý tiên phong cho doanh nghiệp sản xuất D2C.
Cloudify POS:  Với nền tảng quản lý bán hàng Cloudify POS, cửa hàng được quản lý tổng thể từ quy trình bán hàng, đơn hàng, nhân viên, báo cáo số liệu từ marketing, báo cáo tình hình kinh doanh
Cloudify HRM: Nền tảng quản lý nhân sự tiền lương Cloudify HRM giúp doanh nghiệp lưu trữ và tổ chức tất cả thông tin về nhân sự như hồ sơ, chấm công, tính lương,... kiểm soát và bảo mật dữ liệu
Cloudify Books: Giải pháp kế toán Cloudify Books với thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng giúp quản lý dòng tiền, tài sản, công nợ, báo cáo tài chính,.. của doanh nghiệp một cách chi tiết
Cloudify WMS: Nền tảng quản lý kho chuyên nghiệp thông minh giúp giảm thiểu sai sót, chênh lệch số liệu hàng hóa trong kho. Quản lý chính xác và tức thời hàng hóa theo nhiều đơn vị tính.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 3,8
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại