Tên sản phẩm / Dịch vụ: Mạng riêng ảo GigaWan
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ cho thuê, chia sẻ tài nguyên công nghệ thông tin
Đơn vị cung cấp: CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC
Mô tả sản phẩm: GigaWan là tên gọi của Dịch vụ Truyền số liệu nội hạt, liên tỉnh hoặc quốc tế do CMC TI cung cấp dựa trên công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại