Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp máy chủ chia sẻ
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ cho thuê, chia sẻ tài nguyên công nghệ thông tin
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
Mô tả sản phẩm: Một giải pháp công nghệ hoàn hảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho một hệ thống máy chủ dùng riêng của doanh nghiệp
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại