STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
Công ty Cổ phần Công nghệ INFRATECH

MST: 0109311532

2
Công ty TNHH SUPREMETECH

MST: 0401986735

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
3
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KTS MAXPRO CỬU LONG

MST: 1801726099

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM HACHINET VIỆT NAM

MST: 2902064774

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
5
MobiFone Tỉnh Tây Ninh

MST: 0100686209-095

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ thông tin
6
Công Ty TNHH MTV TM DV Kỹ Thuật Đoàn Khang

MST: 2100677751

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
7
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỔNG THỂ MARKETING VIỆT NAM

MST: 0317215075

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác
8
CONG6 TY TNHH LUBRYTICS VIỆT NAM

MST: 0314696860

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
9
CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY

MST: 0316140853

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
10
CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK

MST: 0109811454

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
11
Công ty cổ phần công nghệ Metatrip

MST: 0110038528

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
12
Công ty Cổ phần NAL Global Career

MST: 0106528650

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
13
Công ty CP Terran Labs Việt Nam

MST: 0109267932

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
14
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ ATIN

MST: 0108792287

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
15
CÔNG TY TNHH TECHHUB VIỆT NAM

MST: 0109058488

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
16
Công ty TNHH Rikkei.AI

MST: 0108709225

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
17
CÔNG TY TNHH EASTSOFTS

MST: 0317511564

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
18
CÔNG TY TNHH GLOBAL ALLIANCES

MST: 0317370024

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
19
Công ty CP Giải pháp Công nghệ Codee

MST: 0108979849

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
20
Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ Unikom

MST: 0108987198

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm