STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POS3D

MST: 0108879185

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
2
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BNNSOFT VIỆT NAM

MST: 0109196985

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
3
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HELLOWORLD

MST: 109112921

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
4
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MDC

MST: 0108755359

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
5
CÔNG TY TNHH 360LIFE

MST: 0107823172

J58200
6
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

MST: 0101352495-001

J58200
7
CÔNG TY CỔ PHẦN VIKOISOFT

MST: 0110118646

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
8
CÔNG TY CỔ PHẦN SOTANEXT

MST: 0108870376

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
9
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTDI

MST: 0109861712

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
10
CÔNG TY CỔ PHẦN YOTEL

MST: 0102711676

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác
11
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMET

MST: 0110143843

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
12
Công ty CP Phần mềm và Chuyển đổi số SCD

MST: 0110194485

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
13
CÔNG TY TNHH GIMAX

MST: 0317864633

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
14
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO VAS

MST: 0315389936

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
15
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PISOFT

MST: 0110152693

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
16
CÔNG TY CỔ PHẦN SEPAY

MST: 0317887567

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
17
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ

MST: 0106552000

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác
18
CÔNG TY TNHH HORUS PRODUCTIONS

MST: 0109946405

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
19
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH

MST: 0311907295

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
20
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG

MST: 0104509916

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Tổng Số: 67322