STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM GIA PHƯỚC

MST: 0316133278

2
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT

MST: 0109404057

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
3
CÔNG TY CỔ PHẦN BEE8

MST: 0317602099

4
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HTD

MST: 0316809118

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
5
CÔNG TY TNHH MCREW TECH

MST: 0401955173

6
CÔNG TY TNHH OHMIDAS VIỆT NAM

MST: 0109255856

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
7
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KINH BẮC

MST: 0109101285

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
8
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BMB

MST: 0110398305

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
9
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGUYÊN TỬ

MST: 0110515629

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
10
Công ty TNHH LLINE Việt Nam

MST: 0108641023

11
CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ SOFTWARE

MST: 0110307467

12
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐ ONEDOT

MST: 0110238781

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
13
CÔNG TY TNHH JSART VIỆT NAM

MST: 0110240702

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
14
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LISOD VIỆT NAM

MST: 0108693303

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
15
Công ty cổ phần Smart Software Việt nam

MST: 0109393461

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
16
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KAIYOU IT QUỐC TẾ

MST: 0108971769

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
17
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 8BITBASE

MST: 0318417518

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
18
CÔNG TY CỔ PHẦN SID CORP

MST: 0318408270

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
19
CÔNG TY TNHH NINETY SIX DIGITAL

MST: 0110507314

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
20
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MK1 VIỆT NAM

MST: 0109257148

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
Tổng Số: 67435