STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
CÔNG TY TNHH SHOPSTACK VIỆT NAM

MST: 0107896999

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
2
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG GOZONE

MST: 0317898174

3
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA

MST: 0109889531

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
4
CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH

MST: 0109906427

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
5
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW MOON VIỆT NAM

MST: 0110219605

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
6
Công ty TNHH Giải pháp BnK Vinh

MST: 2902152029

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
7
CÔNG TY TNHH PERX VIỆT NAM

MST: 0109679407

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
8
CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM

MST: 0316556146

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
9
CÔNG TY CỔ PHẦN DIPRO TECH

MST: 0402207861

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
10
Công ty Cổ phần Techainer

MST: 0109000287

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
11
CÔNG TY TNHH CASHLESS

MST: 0315768814

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
12
CÔNG TY TNHH HOPEE HOLDINGS

MST: 0317628636

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
13
CÔNG TY TNHH HOPEE SOLUTIONS

MST: 0317654668

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
14
CÔNG TY TNHH ANYSES

MST: 0317145766

15
Công ty cổ phần tích hợp công nghệ truyền thông và tri thức mới NKG

MST: 0109821501

16
Công ty Cổ phần giải pháp 8 giờ

MST: 0110073554

17
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN COOKING THE BOOKS VIỆT NAM

MST: 0402210078

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
18
CÔNG TY TNHH PIXELCENT

MST: 0315657582

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
19
CÔNG TY CỔ PHẦN BES SOFTWARE

MST: 0110459389

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
20
CÔNG TY TNHH CHDT SOLUTION

MST: 2500692680

Tổng Số: 67401