Alternate Text

Bộ TT&TT phát động giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2023

12/07/2023
Alternate Text

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ IV

25/11/2022
Alternate Text

Thông báo thực hiện đo lường phần giá trị gia tăng tại Việt Nam của các doanh nghiệp công nghệ số

10/06/2022
Alternate Text

Thông báo mời tham dự buổi họp báo công bố, phát động Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2022

22/06/2022
Alternate Text

Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2021

10/01/2022
Alternate Text

Công bố Top 10 sản phẩm công nghệ số Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2020

07/06/2021
Alternate Text

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2021

09/12/2021
Alternate Text

Thông báo mời tham dự Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (lần thứ III)

07/12/2021
Alternate Text

Xuất bản sách “Cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”

17/06/2021
Alternate Text

Ngân hàng Thế giới Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam chuyển đổi số

16/07/2021
Alternate Text

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ

07/07/2021
Alternate Text

Ra mắt cuốn sách "Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam"

29/04/2021
Alternate Text

Công điện của Bộ TTTT về việc khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ

22/04/2021
Alternate Text

Xin ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

16/07/2021
Alternate Text

Xin ý kiến Dự thảo sửa đổi, cập nhật Danh mục sản phẩm phần mềm

14/07/2021
Alternate Text

Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam năm 2020

23/03/2021
Alternate Text

Trung tâm Internet Việt Nam công bố Hệ thống đo chất lượng truy cập Internet

05/01/2020
Alternate Text

Ra mắt Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam năm 2019

05/01/2020
Alternate Text

Bưu điện Việt Nam ban hành kiến trúc công nghệ thông tin tổng thể

05/01/2020
Alternate Text

Bưu điện Việt Nam đảm bảo lưu thoát hết hàng hóa dịp Tết Canh Tý

05/01/2020