Ra mắt Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam năm 2019

01/01/2020
Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2016 - 2020. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017

Cuốn sách được Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng viết lời giới thiệu. Trong lời giới thiệu, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng viết: "Nhằm đáp ứng yêu cầu mới về thông tin, phục vụ việc xây dựng các chiến lược, chương trình, đề án liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển ngành công nghiệp CNTT - điện tử, viễn thông, chính phủ điện tử, cũng như yêu cầu của các nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân, Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2019 (Sách Trắng 2019) tới quý độc giả".

Lần đầu tiên, Sách Trắng 2019 đã cung cấp thông tin về tất cả các lĩnh vực do Bộ TT&TT quản lý là: Bưu chính; Viễn thông; Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn thông tin mạng; Công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông; Báo chí, truyền thông.

Các số liệu trong Sách Trắng được tổng hợp từ báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương; các cơ sở đào tạo, hiệp hội, doanh nghiệp CNTT và các đơn vị trong Bộ TT&TT. Số liệu thống kê trong Sách Trắng phản ánh hiện trạng phát triển CNTT và truyền thông cập nhật đến 31/12/2018. Riêng thông tin số liệu về các văn bản quy phạm pháp luật được cập nhật đến ngày 30/11/2019.

Nhân dịp này, Bộ TT&TT xin gửi lời cảm ơn tới các Bộ, ngành, địa phương; các cơ quan,đơn vị liên quan, các hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo về CNTT và Truyền thông trên cả nước, đặc biệt là Tổng cục Thống kê, Cục Đầu tư nước ngoài và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính); Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo); các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ cung cấp thông tin, số liệu và đóng góp cho việc xây dựng Sách Trắng 2019.

Bộ TT&TT cũng xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý độc giả để nội dung Sách Trắng sẽ ngày càng hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản tiếp theo, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng viết.

Tin Mới