Alternate Text

Trung tâm điều hành thông minh (VNPT IOC): Giải bạc Giải pháp số xuất sắc năm 2021 thúc đẩy phát triển chính phủ số

30/12/2022
Alternate Text

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice

30/12/2022
Alternate Text

GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ LOGISTICS

30/12/2022
Alternate Text

Tuyển sinh đầu cấp vnEdu Enrollment

30/12/2022
Alternate Text

Nền tảng hội thoại thông minh nhân tạo (Conversational AI Platform): Top 10 Sản phấm số tiềm năng năm 2021 thúc đẩy phát triển công nghệ AI tại Việt nam

29/12/2022
Alternate Text

Giải pháp Truyền thanh Thông minh

28/12/2022
Alternate Text

FPT play: Top 10 nền tảng số xuất sắc năm 2021 góp phần chuyển đổi số lĩnh vực truyền hình

28/12/2022
Alternate Text

Giải pháp hội nghị truyền hình MobiFone Meeting

28/12/2022
Alternate Text

Giải quyết vấn đề dữ liệu AI với công nghệ và nền tảng crowdsourcing

28/12/2022
Alternate Text

Phần mềm quản lý kho hàng TKELog WMS

28/12/2022
Alternate Text

vCloudcam – Nền tảng và ứng dụng điện toán đám mây cho Camera

29/12/2022
Alternate Text

Nền tảng điện toán đám mây CMC Cloud: Hạ tầng số cho chuyển đổi số quốc gia

28/12/2022
Alternate Text

Tối ưu doanh thu, nâng cao chất lượng dữ liệu bằng hệ thống điều hành dữ liệu dữ liệu tập trung (Data Operation Center - DOC)

29/12/2022
Alternate Text

Phần mềm hợp đồng điện tử - FPT.eContract, Top10 sản phẩm số xuất sắc năm 2021

28/12/2022
Alternate Text

Cloudify ERP – Tối ưu chuyển đổi số doanh nghiệp SME: Bứt phá về đích với những con số ấn tượng và sẵn sàng cho những mục tiêu lớn năm 2023

28/12/2022
Alternate Text

Hệ thống quản lý bệnh án điện tử - FPT.EMR, Sản phẩm Top 10 Giải pháp số xuất sắc năm 2021 phục vụ chuyển đổi số lĩnh vực y tế

28/12/2022
Alternate Text

Hệ thống giám sát tập trung GMS

15/12/2022
Alternate Text

Giải pháp “Besmarter - Giúp xe của bạn thông minh hơn”

27/12/2022
Alternate Text

Giải pháp công nghệ toàn diện cho trường học thông minh

15/12/2022
Alternate Text

Bộ Nhận Diện Công Dân Điện Tử Smart eKYC

04/11/2022