GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ LOGISTICS

20/12/2022
Bộ phần mềm eKMap của Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý eK được vinh danh trong hạng mục top 10 sản phẩm số xuất sắc tại giải thưởng Make in Vietnam 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ phần mềm eKMap của Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý eK được vinh danh trong hạng mục top 10 sản phẩm số xuất sắc tại giải thưởng Make in Vietnam 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, là sản phẩm chuyển đổi số thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải và logistics đã được Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam - Bộ trưởng Bộ TT&TT công nhận tại Quyết định số 06/QĐ-BTC ngày 07/12/2021. Bộ phần mềm eKMap cung cấp đầy đủ tính năng của một Phần mềm GIS với Server GIS, Web based GIS (tương đương Desktop GIS). Mục tiêu của eKMap là cung cấp cho doanh nghiệp, tổ chức chính phủ phần mềm GIS tiêu chuẩn Quốc tế, chi phí hợp lý, là một lựa chọn khác của ArcGIS, GeoServer.... Bộ phần mềm eKMap là một phần mềm phiên bản thuần "Việt" có thể đáp ứng được các nhu cầu để thành lập một bản đồ chuyên đề với độ chính xác cao. Từ đó, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội ứng dụng công nghệ GIS tiêu chuẩn quốc tế với chi phí hợp lý hơn, dữ liệu thường xuyên được cập nhật. Và nguồn dữ liệu đầu vào được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau với tỷ lệ bản đồ 1/2000 trở lên nên sai số về vị trí điểm nhỏ hơn 30 cm.

Bộ phần mềm eKMap gồm 4 phân hệ chính:

  • Quản lý tài sản hiện trường (quản lý cây xanh, chiếu sáng, viễn thông,…);
  • Quản lý mạng lưới phân phối (Điểm bán, mạng lưới đại lý, kho bãi, logistic…);
  • Quản lý kinh doanh, phát triển thị trường (Quản lý khách hàng, phân tích thị trường,…)
  • Quản lý công việc hiện trường (Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hiện trường, giám sát hiện trường,…)

1. Phần mềm SurveyGIS eKMap (eKMap Survey):

eKMap Survey là phần mềm Thu thập dữ liệu (Data Collection) tại hiện trường, số hóa việc thu thập dữ liệu, một giải pháp thu thập dữ liệu tập trung vào các biểu mẫu đơn giản và trực quan. Cung cấp khả năng thu thập dữ liệu qua web hoặc thiết bị di động, ngay cả khi kết nối Internet bị ngắt kết nối. Thay thế việc thu thập dữ liệu dựa trên giấy tờ không đáng tin cậy bằng một giải pháp kỹ thuật số đáng tin cậy phù hợp với nhu cầu cụ thể.

Phần mềm có khả năng số hóa thu thập dữ liệu, quản lý thông tin biểu mẫu thu thập, thiết kế biểu mẫu nhanh chóng và đơn giản, quản lý nhiều trường thông tin giúp nhập xuất dữ liệu dễ dàng. Tự động hóa quy trình làm việc tại hiện trường với các tính năng như Tự động hóa thu thập dữ liệu tại hiện trường, kiểm tra hoặc cập nhật dữ liệu tại hiện trường bằng ứng dụng di động như Android hoặc iOS; Thu thập vị trí đối tượng bằng GPS hoặc thủ công; Làm việc ở chế độ ngoại tuyến - dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị và đồng bộ hóa với đám mây khi trực tuyến trở lại. Đồng thời phần mềm có thể đồng bộ hóa với eKMap Editor Cung cấp khả năng kết nối để đồng bộ hóa dữ liệu thu thập với eKMap Editor (hoặc ngược lại). Phục vụ cho các nhu cầu phân tích, xử lý và xây dựng bản đồ hoặc biên tập dữ liệu với những tính năng chuyên nghiệp hơn trên eKMap Editor.

eKMap Survey được thiết kế là phần mềm ứng dụng web. Người dùng của eKMap Survey truy cập vào phần mềm bằng các trình duyệt web phổ biến thông qua mạng Internet, cung cấp giao diện ứng dụng Web trực quan, giúp dễ dàng quản lý và thiết kế các biểu mẫu thu thập dữ liệu; theo dõi giám sát việc thu thập dữ liệu từ di động; quản trị và khai thác các kết quả dữ liệu thu thập, ...

eKMap Survey cung cấp các ứng dụng di động trên các hệ điều hành phổ biến như iOS và Android phục vụ quá trình thu thập dữ liệu tại hiện trường.

2.Phần mềm WebGIS eKMap (eKMap Editor):

eKMap Editor là phần mềm Phần mềm WebGIS cung cấp khả năng của một phần mềm Desktop GIS tiêu chuẩn: quản lý dữ liệu không gian, trình bày và biên tập bản đồ, cập nhật dữ liệu không gian và xuất bản bản đồ.

eKMap Editor là một Phần mềm WebGIS cung cấp khả năng của một phần mềm Desktop GIS tiêu chuẩn: Quản lý cơ sở dữ liệu không gian, nhập/xuất dữ liệu không gian, trình bày và khai thác bản đồ, biên tập dữ liệu, xuất bản bản đồ. Nó được thiết kế là phần mềm ứng dụng web, người dùng của eKMap Editor truy cập vào phần mềm bằng các trình duyệt web phổ biến thông qua mạng Internet, cung cấp giao diện ứng dụng Web trực quan, giúp dễ dàng quản lý dữ liệu không gian, trình bày và biên tập bản đồ, cập nhật dữ liệu không gian,...

eKMap Editor có thể kết nối tới hệ thống eKMap Server để tạo ra các dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu phục vụ chia sẻ cho các hệ thống khác sử dụng.

Một số tính năng của eKMap Editor như: Quản lý dữ liệu không gian; Quản lý bản đồ động, Thiết lập trình bày bản đồ động từ kho dữ liệu không gian để phục vụ mục đích hiển thị, truy vấn dữ liệu không gian đáp ứng đa dạng các nhu cầu khai thác, sử dụng bản đồ theo các mục đích khác nhau của người dùng; Cập nhật dữ liệu không gian…

3. Phần mềm ServerGIS eKMap (eKMap Server):

là Phần mềm GIS Server/Map Server cung cấp dịch vụ bản đồ (Map Services), dịch vụ dữ liệu không gian (Feature/Data Services) theo các chuẩn mở: OGC, Vector Tiles (Mapbox Vector Tiles), Esri's open APIs và XYZ Tiles.

eKMap Server là một Phần mềm GIS Server/Map Server cung cấp dịch vụ bản đồ (Map Services), dịch vụ dữ liệu không gian (Feature/Data Services) theo các chuẩn mở OpenGIS: chuẩn OGC (WMS, WMTS, WFS, chuẩn đặc tả Vector Tiles (Mapbox Vector Tiles), chuẩn đặc tả Esri's open APIs và theo chuẩn XYZ Tiles.

eKMap Server được thiết kế là phần mềm web, người dùng của eKMap Server truy cập vào phần mềm bằng các trình duyệt web phổ biến thông qua mạng Internet. cung cấp giao diện ứng dụng Web trực quan, giúp dễ dàng quản lý các dịch vụ GIS, cung cấp các plugin và extension trên hai phần mềm Desktop GIS là QGIS Desktop và ArcMap, hỗ trợ người dùng kết xuất thông tin bản đồ lên eKMap Server thành các dịch vụ bản đồ và dịch vụ dữ liệu. eKMap Server cung cấp phiên bản Javascript SDKs, hỗ trợ tích hợp và sử dụng nhanh các dịch vụ do eKMap Server cung cấp.

eKMap Server cung cấp các dịch vụ:

- Dịch vụ quản trị hệ thống: Cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống như người dùng, nhóm người dùng, nhật ký, ...

- Dịch vụ quản trị dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu: Cung cấp các dịch vụ cho phép quản lý các dịch vụ, tích hợp dịch vụ từ MapPackage, cung cấp API để Publisher sử dụng để triển khai các dịch vụ.

- Cung cấp chuẩn dịch vụ bản đồ (MapServices): Các dịch vụ bản đồ theo chuẩn OGC (WMS, WMTS), chuẩn đặc tả Vector Tiles (Mapbox Vector Tiles), chuẩn đặc tả MapSerever của Esri's open APIs và theo chuẩn XYZ Tiles.

- Cung cấp chuẩn dịch vụ dữ liệu (DataServices/FeatureServices): Các dịch vụ bản đồ theo chuẩn OGC (WFS), chuẩn đặc tả FeatureServer của Esri's open APIs.

 

4. Phần mềm PortalGIS eKMap (eKMap Portal):

Phần mềm hệ thống quản lý dữ liệu không gian (GeoCMS - Geospatial Content Management System) và cổng dữ liệu không gian (GeoSpatial Portal) mạnh mẽ, đầy đủ tính năng được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam (trên cơ sở phần mềm GIS trực tuyến gServer 3.0) cho mục đích triển khai các hệ thống quản lý dữ liệu dùng chung, dữ liệu chuyên ngành trên nền GIS và các cổng cung cấp, chia sử dữ liệu không gian, bản đồ trực tuyến cho các đối tượng khách hàng là các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp.

eKMap Portal được thiết kế là phần mềm ứng dụng web giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý, công bố, chia sẻ dữ liệu không gian, dữ liệu phi không gian, dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu phi cấu trúc của mình. Người dùng của eKMap Portal truy cập vào phần mềm bằng các trình duyệt web phổ biến thông qua mạng Internet.

eKMap Portal cung cấp các dịch vụ để các hệ thống phần mềm khác kết nối và tương tác với eKMap Portal như thực hiện truy vấn, cập nhật, tích hợp dữ liệu, hiển thị bản đồ, lấy danh mục siêu dữ liệu, ...

eKMap Portal cung cấp các dịch vụ:

- Dịch vụ dữ liệu (OData Service): để các hệ thống khác có thể truy vấn dữ liệu từ eKMap Portal hoặc cập nhật, tích hợp dữ liệu vào eKMap Portal

- Dịch vụ siêu dữ liệu (Catalogue Service): để các cổng thông tin dữ liệu không gian có thể thu thập siêu dữ liệu từ eKMap Portal

- Dịch vụ tải dữ liệu (Download Service): để người sử dụng hoặc hệ thống khác có thể tải các tệp dữ liệu phi cấu trúc từ eKMap Portal

- Dịch vụ bản đồ (Map Service): để các hệ thống khác có thể hiển thị bản đồ từ eKMap Portal, truy vấn và cập nhật dữ liệu không gian.

BBT

Tin Mới