Alternate Text

Căn cứ để xác định dịch vụ phần mềm

25/10/2021
Alternate Text

Thời điểm, tần suất, hình thức doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm cần gửi, cập nhật thông tin về Bộ Thông tin và Truyền thông

02/07/2021
Alternate Text

Hướng dẫn về các thông tin doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm cần gửi, cập nhật về Bộ Thông tin và Truyền thông

02/07/2021
Alternate Text

Doanh nghiệp có bắt buộc phải đăng ký quyền sở hữu trí tuệ mới được xem xét ưu đãi thuế không

02/07/2021
Alternate Text

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm có phải bắt buộc thực hiện tất cả các tác nghiệp trong công đoạn mới được xem xét là đáp ứng quy trình không

02/07/2021
Alternate Text

Tài liệu, hồ sơ giải trình chứng minh hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình

02/07/2021
Alternate Text

Điều kiện hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất phần mềm

02/07/2021
Alternate Text

Chính phủ đã ban hành gói hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động trị giá 26.000 tỉ đồng

02/07/2021
Alternate Text

Vibrand - Quy trình xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm trong cơ quan nhà nước

02/07/2021
Alternate Text

Xác nhận hoạt động sản xuất phần mềm

02/07/2021
Alternate Text

Những điểm mới của Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT so với Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm là gì

02/07/2021
Alternate Text

Tiêu chí xác định DN công nghệ cao mới áp dụng từ 30/4/2021

26/03/2021
Alternate Text

Thủ tướng đồng ý thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ

26/03/2021