Doanh nghiệp có bắt buộc phải đăng ký quyền sở hữu trí tuệ mới được xem xét ưu đãi thuế không

02/07/2021
Doanh nghiệp có bắt buộc phải đăng ký quyền sở hữu trí tuệ mới được xem xét ưu đãi thuế không

Doanh nghiệp có bắt buộc phải đăng ký quyền sở hữu trí tuệ mới được xem xét ưu đãi thuế không?

Trả lời:

Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định “Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: xây dựng tài liệu mô tả sản phẩm phần mềm, tài liệu hướng dẫn cài đặt (trong trường hợp chuyển giao sản phẩm trọn gói), tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm phần mềm (cho người sử dụng hoặc người thuê dịch vụ); đóng gói sản phẩm phần mềm; đăng ký mẫu mã; đăng ký quyền sở hữu trí tuệ”.

Căn cứ vào quy định này, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ là một trong các tác nghiệp của công đoạn Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm. Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT không quy định doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện tất cả các tác nghiệp của một công đoạn (bao gồm tác nghiệp đăng ký quyền sở hữu trí tuệ) mới được xem xét là đáp ứng quy trình để được hưởng ưu đãi thuế

Tin Mới