Xin ý kiến Dự thảo sửa đổi, cập nhật Danh mục sản phẩm phần mềm

13/04/2021
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin, trong đó có giao nhiệm vụ Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) định kỳ ban hành Danh mục chi tiết các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp CNTT. Ngày 8/4/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử.

Để đáp ứng tình hình thực tế, nhằm cập nhật hệ thống sản phẩm chuyên ngành công nghiệp phần mềm phục vụ cho công tác thống kê; tổng hợp số liệu xây dựng chính sách ngành công nghiệp phần mềm; hoạt động đầu tư; áp dụng các chính sách thuế; chính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm phần mềm, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử.

Dự thảo sửa đổi, cập nhật Danh mục sản phẩm phần mềm dựa trên xu hướng phát triển của công nghệ số, phù hợp với Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, phù hợp với một số phân loại phần mềm của Liên hợp quốc và một số quốc gia như: hệ thống phân loại sản phẩm và dịch vụ tiêu chuẩn của Liên hợp quốc (UNSPSC), phân loại danh mục phần mềm của Hàn Quốc, Ấn độ, NAPCS…

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/Quý Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư. Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin), 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Toàn văn dự thảo Thông tư xem tại đây.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Chu Hồng Trang, Chuyên viên chính Vụ CNTT, email: chtrang@mic.gov.vn, điện thoại: 090 4334 789.

Ban Biên tập - Vụ CNTT

Tin Mới