Xin ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

16/04/2021
Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.

Thông tư này ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.

Hoạt động nghiên cứu - phát triển, sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin thuộc Danh mục này được áp dụng chính sách ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế; ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật đầu tư công và các cơ chế, chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư.

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG ĐIỂM

TT

Sản phẩm/dòng sản phẩm

1

Thiết bị, phần mềm mạng viễn thông 5G và thế hệ sau

2

Thiết bị IoT và phần mềm nền tảng IoT

3

Điện thoại di động thông minh 4G và các thế hệ mạng sau

4

Camera thông minh, Camera AI

5

Phần mềm nền tảng số

6

Sản phẩm an toàn thông tin

...

....

Toàn văn dự thảo Thông tư xem tại đây.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Nguyễn Việt Nga, Chuyên viên chính Vụ Công nghệ thông tin.

Email: nvnga@mic.gov.vn.

Điện thoại: 0904.181.771

Ban Biên soạn - Vụ CNTT

Tin Mới