Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm Sổ Thu Chi MISA
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm Sổ Thu Chi MISA là giải pháp quản lý tài chính cá nhân giúp ghi chép thu chi hàng ngày, đầy đủ các báo cáo thống kê, theo dõi vay nợ, lên kế hoạch tiết kiệm, lập các hạn mức chi tiêu. Sản phẩm với nhiều tiện ích khác như: nhiều người có thể xem chung thông tin về một tài khoản, quản lý chi tiêu cho chuyến đi hoặc sự kiện, lập các danh sách mua sắm, tính thuế TNCN, xuất khẩu dữ liệu dạng excel/PDF... Phần mềm chạy trên mobile . Hiện đang có 2.5 triệu người dùng Sổ Thu Chi MISA.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 4,6
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan