Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Giải pháp BnK Vinh
Mã số thuế: 2902152029
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Loại hình kinh tế: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Địa chỉ: Tầng 23-Tòa nhà Dầu khí Nghệ An số 7, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Nghệ An