Tên sản phẩm / Dịch vụ: Tự động hóa thông minh và chuyển đổi số
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Giải pháp BnK Vinh
Mô tả sản phẩm: BnK Vinh đang làm chủ các công nghệ AI liên quan đến Document Understanding và NLP với các sản phẩm như AI Core, LC AI, Payroll..., kết hợp các công nghệ RPA về tự động hóa quy trình như UiPath và các nền tảng Low code như OutSystems để tư vấn, triển khai chuyển đổi số cho các khách hàng trong và ngoài nước.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả