Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp IoT và nhà máy thông minh
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Giải pháp BnK Vinh
Mô tả sản phẩm: BnK Vinh cung cấp các dịch vụ, giải pháp để quản lý vận hành nhà máy thông minh, kết nối máy móc thiết bị với quy trình và con người, với các sản phẩm CMMS, MES, QMS, IOT Core
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả