Tên sản phẩm / Dịch vụ: Dịch vụ phát triển phần mềm
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Giải pháp BnK Vinh
Mô tả sản phẩm: Với năng lực đội ngũ đang có, BnK Vinh cung cấp dịch vụ phần mềm từ khâu tư vấn, thiết kế, triển khai theo nhu cầu phù hợp cho từng khách hàng. Mô hình hợp tác đa dạng từ Fixed Cost, ODC đến AMS vận hành
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả