Tên sản phẩm / Dịch vụ: ERP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Giải pháp BnK Vinh
Mô tả sản phẩm: BnK Vinh tiếp cận đối tác cung cấp giải pháp ERP số 1 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay là Odoo. BnK Vinh không chỉ tư vấn, triển khai mà còn customize theo nhu cầu bài toán riêng của khách hàng.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả