Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng giáo dục MISA EMIS
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm:

Nền tảng giáo dục MISA EMIS tập trung vào 4 mảng chính gồm: quản lý giáo dục, quản lý trường học, cổng thông tin nhà trường - phụ huynh và phân tích dữ liệu giáo dục, hợp nhất đầy đủ nghiệp vụ trên một hệ thống gồm: tuyển sinh trực tuyến, quản lý hồ sơ học sinh, thời khóa biểu, dạy và học trực tuyến, thi kiểm tra trực tuyến, quản lý cán bộ công chức viên chức, dinh dưỡng, thiết bị, thư viện, khoản thu, tài liệu… 

Nền tảng được xây dựng theo hướng nền tảng mở, sẵn sàng kết nối với nhiều đối tác thứ 3 như ứng dụng học trực tuyến, cổng thanh toán học phí. MISA EMIS không chỉ là trợ thủ đắc lực cho các đơn vị quản lý giáo dục, nhà trường mà còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia toàn ngành, hướng tới chuyển đổi số ngành và một nền giáo dục thông minh.

Nền tảng được phát triển từ năm 2013, hiện đang ứng dụng tại gần 30.000 trường học, 248 Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng 48 Sở Giáo dục và Đào tạo. Đây là một trong những nền tảng số Make in Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn giới thiệu và bảo trợ về truyền thông để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. 

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 3,3
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan