Tên sản phẩm / Dịch vụ: SÀN ĐẤU THẦU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AGROBIDDING
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIGITAL KINGDOM
Mô tả sản phẩm:

  Với mục tiêu làm cho hệ thống thương mại, đấu giá sản phẩm Nông Nghiệp của Việt Nam đáng tin cậy, dễ dàng hơn và thực hiện nhanh hơn. Dự án AgroBidding tập hợp những thành tựu ưu việt trong Chuyển đổi số và áp dụng công nghệ cao thực hiện kinh tế số giúp cải thiện chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng sản xuất Nông nghiệp chất lượng cao tại Việt Nam. Gíup tăng cường năng lực của các bên liên quan tham gia vào nền tảng AgroBidding nhờ việc áp dụng các hệ thống nông nghiệp kỹ thuật số, thông minh và công nghệ cao có thể được kết hợp trong chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng để cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm Nông nghiệp của Việt Nam, thúc đẩy kinh tế trong thời kỳ khó khăn của dịch bệnh hiện tại. 
Đặc biệt giúp rút ngắn khoảng cách số giữa các vùng miền, các Quốc gia, các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, những người khuyết tật, giúp người khuyết tật hòa nhập cuộc sống cộng đồng tất cả đều có cơ hội thụ hưởng những tiện ích mà AgroBidding mang lại kể cả khu vực vùng sâu, vùng xa của Việt Nam.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 1,9
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại