Tên sản phẩm / Dịch vụ: OneATS - Nền tảng phần mềm Thu thập, Xử lý Dữ liệu và Ứng dụng cho Quản lý Hệ thống Điện
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG KỸ THUẬT ỨNG DỤNG
Mô tả sản phẩm:

OneATS™ là giải pháp nền tảng hợp nhất, với thiết kế linh hoạt cho các ứng dụng Điều khiển, Tự động hóa và Phân tích dữ liệu trong các ngành như Năng lượng, Sản xuất, Hóa chất, Xử lý nước, Mỏ vv... Ứng dụng từ giải pháp nền tảng này đã có hơn 20 năm phục vụ cho phát triển ngành điện Việt Nam, từ sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng, năng lượng tái tạo.

Nơi ứng dụng: OneATS™ đã được đưa vào sử dụng thành công tại hàng loạt các dự án tích hợp Trạm biến áp đến 500kV và các dự án quan trọng của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia thuộc EVN và các khách hàng công nghiệp lớn.
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại