Tên sản phẩm / Dịch vụ: @DERM - Hệ thống Quản lý Vận hành Năng lượng Phân tán cho Điện Mặt trời Áp mái
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG KỸ THUẬT ỨNG DỤNG
Mô tả sản phẩm: @DERM là giải pháp Quản lý Vận hành Năng lượng Phân tán (DERM), đặc biệt hữu dụng cho việc quản lý Điện Mặt trời Áp mái với yêu cầu quản lý các điểm năng lượng phân tán trên khu vực địa lý lớn cũng như các yêu cầu về kỹ thuật và tính toán giá điện khác nhau.
Nơi ứng dụng: Giải pháp đã được đưa vào ứng dụng và vận hành tại nhiều cụm điện mặt trời áp mái tại Việt Nam.
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại