Tên sản phẩm / Dịch vụ: @SCADA+® - Giải pháp Thu thập và Xử lý Dữ liệu
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG KỸ THUẬT ỨNG DỤNG
Mô tả sản phẩm: @SCADA+® thu thập và xử lý dữ liệu cho các Trung tâm Điều độ Hệ thống điện, quản lý theo thời gian thực. Là một giải pháp trọn vẹn với nền tảng linh hoạt, hệ thống có thể được cấu hình linh hoạt để phù hợp với khối lượng và yêu cầu của từng dự án. Sự linh hoạt của hệ thống này cùng với khả năng tương thích với các sản phẩm khác trong cùng lĩnh vực đảm bảo cung cấp tới khách hàng một giải pháp tuân thủ hoàn toàn các tiêu chuẩn mới nhất cũng như đáp ứng nhu cầu mở rộng trong tương lai. Giải pháp @SCADA+® đã được đưa vào danh sách Sản phẩm Công nghệ cao được khuyến khích của Quốc gia.
Nơi ứng dụng: @SCADA+® đã được đưa vào sử dụng trong nhiều dự án trung tâm giám sát điều khiển quan trọng cho hệ thống điện Việt Nam, với khách hàng bao gồm Trung tâm Điều độ Hệ thống Điên quốc gia và các Trung tâm Điều độ Miền.
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại