Tên sản phẩm / Dịch vụ: @Station® - Giải pháp Tự động hóa, Điều khiển và Bảo vệ Trạm Biến áp
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG KỸ THUẬT ỨNG DỤNG
Mô tả sản phẩm: @Station® là một giải pháp tích hợp tất cả các chức năng giám sát, điều khiển và tự động hóa phục vụ vận hành trạm biến áp truyền tải và phân phối. Giải pháp có kiến trúc hệ thống linh hoạt với môi trường vận hành đa dạng, dễ dàng đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng dự án. Hệ thống tích hợp @Station® đã được đưa vào danh sách Sản phẩm Công nghệ cao được ưu tiên và Sản phẩm Cơ khí trọng điểm Quốc gia.
Nơi ứng dụng: @Station® đã được đưa vào vận hành thành công và ổn định tại hàng loạt các dự án tích hợp Trạm biến áp đến 500kV thuộc EVN và các khách hàng công nghiệp lớn, với gần 40% thị phần Lưới truyền tải Điện Việt Nam.
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại