Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm Bảo hiểm phi nhân thọ CPC cho Bảo Việt
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
Mô tả sản phẩm: CPC (CMC Property & Casualty Insurance Software) là phần mềm bảo hiểm phi nhân thọ do công ty CMC TS phát triển. CPC được phát triển trên Kiến trúc Ứng dụng Bảo hiểm (IAA) của IBM - kiến trúc bảo hiểm hàng đầu trên thế giới
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại