Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống Giám sát và Điều khiển Nhà máy Điện Mặt trời (PV SCADA & PPC)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG KỸ THUẬT ỨNG DỤNG
Mô tả sản phẩm: Hệ thống Giám sát và Điều khiển Nhà máy điện PV SCADA & PPC của ATS thực hiện tất cả các chức năng thu thập, giám sát và kiểm soát dữ liệu của Nhà máy điện mặt trời. Tất cả các thông tin cần thiết liên quan tới cách thức hoạt động, tính toàn vẹn của thiết bị và bộ điều khiển, chức năng điều khiển tuần tự và chức năng báo động sẽ sẵn sàng ngay lập tức tại hệ thống vận hành. Hệ thống của chúng tôi tuân thủ theo quy chuẩn lưới điện quốc gia và quốc tế, do đó cho phép việc cấp nguồn dữ liệu tuân thủ quy chuẩn lưới từ các hệ thống PV cấp cao thế trên toàn thế giới. Hệ thống hiệu suất cao cung cấp một loạt các tính năng để kiểm soát công suất hoạt động và phản kháng, đảm bảo sự ổn định của lưới điện, và đồng thời không chịu phụ thuộc vào hãng sản xuất của thiết bị phần cứng.
Nơi ứng dụng: Giải pháp đã được đưa vào vận hành tại hàng loạt các dự án điện mặt trời với nhiều dải công suất, đạt 22% tổng công suất lắp đặt hệ thống quản lý nhà máy điện mặt trời Việt Nam tới cuối 2020.
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại