Tên sản phẩm / Dịch vụ: @OCC - Giải pháp Trung tâm Thu thập và Xử lý Dữ liệu cho Quản lý Vận hành Tập trung
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG KỸ THUẬT ỨNG DỤNG
Mô tả sản phẩm: @OCC là giải pháp về thu thập và xử lý dữ liệu cho trung tâm vận hành tập trung, phục vụ quản lý lưới điện, cụm nhà máy và cụm trạm. Đây là gói giải pháp chuyên dùng cho giám sát, điều khiển và quản lý hệ thống điện của một hoặc nhiều vùng, cụm các nhà máy điện hay các cơ sở sản xuất có lượng dữ liệu thời gian thực lớn yêu cầu quản lý tập trung. Hệ thống quản lý tập trung này cho phép tối ưu hoạt động của hệ thống và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực vận hành, đặc biệt là nguồn lực nhân sự.
Nơi ứng dụng: Giải pháp @OCC đã được áp dụng và vận hành thành công tại nhiều trung tâm quản lý vận hành (OCC) thuộc EVN cũng như các trung tâm vận hành tập trung các cụm nhà máy điện mặt trời của khách hàng công nghiệp.
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại