Tên sản phẩm / Dịch vụ: NỀN TẢNG SÀN ĐẤU THẦU NÔNG NGHIỆP AGROBIDDING
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng chuyên ngành
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIGITAL KINGDOM
Mô tả sản phẩm:

Nền tảng này DGK tập trung sáng tạo phát triển nền tảng ứng dụng giúp số hoá đổi mới những dữ liệu Nông Nghiệp của Việt Nam mà xưa nay nằm rời rạc nhiều nơi, thiếu tác dụng về mặt  kinh tế, để hình thành một hệ thống đầy đủ nhất có thể, giúp cải thiện chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng sản xuất Nông nghiệp chất lượng cao tại Việt Nam, thúc đẩy tiêu thụ những sản phẩm số hoá bằng những hoạt động Kinh tế số (trực tiếp, đặt hàng, đấu thầu…). Hệ thống được thực hiện bằng các phương pháp thu thập, liên kết dữ liệu, sàng lọc, phân loại, kiểm soát, tuyên truyền, Số hoá hoạt động Nông nghiệp, thực hiện nông nghiệp thông minh đồng bộ dữ liệu, quản lý vùng nguyên liệu trên nền không gian số, giám sát hệ thống chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc chất lượng và tiêu thụ sản phẩm Nông Nghiệp nhanh chóng, an toàn, minh bạch thông qua các hoạt động Kinh tế số. Kết quả mang lại là một hệ thống dữ liệu Nông Sản đủ lớn mạnh, đa dạng về sản phẩm, minh bạch (công nghệ Blockchain), công bằng, đủ sức cạnh tranh về thông tin trên cùng một nền tảng, đủ khả năng đáp ứng hoạt động giao dịch trực tuyến, đấu giá nông sản nội địa và quốc tế.
 

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại