Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp chuyển đổi số giúp quản lý, giám sát chất lượng, An ninh tuyến vận tải đường sắt Việt nam & Quốc tế
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giao thông vận tải (bao gồm các loại phần mềm như: quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIGITAL KINGDOM
Mô tả sản phẩm:

Mục tiêu : Nâng cao giá trị của tuyến vận chuyển đường sắt tại Việt Nam, Ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và thiết bị thông minh trong công tác quản lý, giám sát, điều hành hệ thống. Đồng thời tăng cao dộ an toàn và lòng tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn - Tân Cảng Sóng Thần.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại