Tên sản phẩm / Dịch vụ: OnMarketer
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng cơ bản khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAON MARTECH
Mô tả sản phẩm:

OnMarketer là nền tảng Omni-channel Marketing Automation, một giải pháp tự động hóa hoạt động Marketing để tối ưu hiệu quả chuyển đổi và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng. 

Các doanh nghiệp dễ dàng xác định và tối ưu thông điệp tại từng điểm chạm trên hành trình khách hàng.  Trong OnMarketer, các kênh sẽ ""nói chuyện"" với nhau để cùng truyền tải một thông điệp cá nhân hóa phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng. Từ đó, thúc đẩy tỷ lệ quan tâm của khách hàng, đồng thời giảm tỷ lệ thoát trang, giảm tỷ lệ bỏ quên giỏ hàng, dẫn đến cơ hội tăng khả năng thu leads và tăng trưởng doanh thu. 

Hiện nay, OnMarketer đang cho ra mắt một số tính năng mới, tối ưu hiệu quả cho các ngành bán lẻ như: Product Recommendation, Instory, Gamification, Social Proof,...

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại