Tên sản phẩm / Dịch vụ: NovaonX
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Trí tuệ nhân tạo - AI
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAON MARTECH
Mô tả sản phẩm:

NovaonX – Nền tảng Trợ lý ảo đa kênh đầu tiên phát triển dựa trên ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn (AI – Big Data) với 2 sản phẩm: Chatbot, Landingpage
NovaonX mang đến giải pháp tiên phong giúp người sử dụng tự động hóa quy trình Marketing bán hàng; gia tăng chuyển đổi trên các mạng xã hội:
- NOVAONX Chatbot: Công cụ Chatbot và bán hàng tự động, với MessBot và CommentBot
Hiện nay, NovaonX đang có tới 53.000+ nhà quảng cáo tin dùng với 19.3 triệu hội thoại Chatbot tự động/tháng; hơn 5.000 Landing page được xuất bản

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại