Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng tối ưu hóa container (COS)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giao thông vận tải (bao gồm các loại phần mềm như: quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Mô tả sản phẩm:

COS là cổng thông tin cung cấp nền tảng để các hãng tàu có thể đưa ra giải pháp tối ưu hóa container cho các 3PLs, chủ hàng, và chủ xe. Bao gồm:

  1. Container MT Re-Use: Giảm sự di chuyển và nâng hạ rỗng bằng cách liên kết các nhà nhập khẩu với các nhà xuất khẩu có nhu cầu sử dụng container.
  2. Container MT-Move: Tăng sự linh hoạt trong việc thay đổi vị trí nhận/trả container

Container MT Rental: Tăng khả năng vận chuyển hàng hoá bằng cách đưa các container rỗng lên sàn giao dịch

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại