Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Logo:
Mã số thuế: 0313202685
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
Địa chỉ: 282 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh