Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ sinh thái giải pháp phần mềm logistics
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Mô tả sản phẩm: Nâng cao hiệu quả vận hành, tiết kiệm chi phí quản lý, rút ngắn thời gian vận hành, giảm các thủ tục giấy tờ truyền thống thay thế bằng hình thức cập nhật real time, sau đó doanh nghiệp có thể truy xuất lại toàn bộ lịch sử vận hành, không còn phụ thuộc vào một cá nhân nhất định.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan